Projekty

2020 INGETEAM 3. etapa

Na podzim roku 2020 byla dokončena další etapa dostavby. Zahrnuje výzkumné a vývojové centrum společnosti s testovacím provozem.  
+

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

Dostavba další etapy provozní budovy INGTEAM ve VTP Ostrava podle projektu z r. -2008- Přístavba provozní budovy INGETEAM a.s. Projekt byl mírně modifikován s tím, že v této etapě se přistavují dvě podzemní podlaží a jedno nadzemní. Stále se však počítá s budoucí dostavbou dalších tří nadzemních...
+

2017 Reurbanizace centra města Hostivice

Ideový návrh do urbanisticko-architektonické soutěže. Důležitým bodem v urbanistické kompozici je zdůraznění významu nového centra v existující struktuře města. Součástí stavby OV je vyvýšená hmota – „věž“, která je navržena jako symbolický prvek akcentující centrum z dálkových...
+

2016 Přestupní terminál Opava - východ

V rámci územní studie byl navržen objekt parkovacího domu v návaznosti na nádraží Opava - východ. Zpracovány dvě varianty - dvoupodlažní a třípodlažní. Třípodlažní varianta pak navíc s verzí částečného krytí horní úrovně parkingu zastřešením.
+

2016 Kyjovice * společensko-sportovní areál

Urbanistická studie areálu v obci, která řeší rozšíření stávajícího území a návrh nových funkcí. Zahrnuje také design některých objektů, jako například občerstvení s posezením nebo jeviště pro účinkující.
+

2012 Penzion pro seniory v Opavě

Celkový architektonický výraz je podřízen snaze o jednoduché „nízkorozpočtové“, avšak elegantní a vyvážené vyznění. Kompozice fasád je hrou na střídmé uplatnění základních (až triviálních) článků jako je okno nebo balkon a účinný kontrast plných a prosklených ploch.  V použití materiálů je...
+

2011 ZUŚ A.M. Buxton v Úpici

Soutěžní návrh dostavby základní umělecké školy v Úpici. Nový pavilon pro obor hudební, výtvarný a taneční včetně malého koncertního sálu.
+

-2006- Rodinný dům v Ostravě - Vřesině

            Nízkoenergetický dům s obvodovými stěnami s využitím systému Sendwix. Architektura stavby je založena na elegantně vytříbené kompozici hmot. Na straně ulice je čistý bílý kubus domu proříznut pouze úzkými horizontálními pásy oken oživených...
+

 

 

atelier SAKTOR