2017 Reurbanizace centra města Hostivice

Ideový návrh do urbanisticko-architektonické soutěže. Důležitým bodem v urbanistické kompozici je zdůraznění významu nového centra v existující struktuře města. Součástí stavby OV je vyvýšená hmota – „věž“, která je navržena jako symbolický prvek akcentující centrum z dálkových pohledů.Navržená „věž“ může obsahovat stálou muzejní expozici (jako např. dokumentaci historie vývoje města apod.) s případnou vyhlídkou v horním podlaží.

Pokud jde o stavbu OV, návrh předpokládá umístění kulturních zařízení jako např. víceúčelového společenského sálu, klubovny / učebny, galerie, knihovny, a restauračního zařízení v parteru.

Návrh neřeší detailní architekturu budov, definuje zejména hlavní zásady a objemy staveb v souladu s urbanistickým konceptem. Tvarování hmot je variabilní, návrh představuje jednu z mnoha možných verzí.

 

 

 

atelier SAKTOR