2012 Penzion pro seniory v Opavě

Celkový architektonický výraz je podřízen snaze o jednoduché „nízkorozpočtové“, avšak elegantní a vyvážené vyznění. Kompozice fasád je hrou na střídmé uplatnění základních (až triviálních) článků jako je okno nebo balkon a účinný kontrast plných a prosklených ploch. 

V použití materiálů je stejná snaha o střídmost; bílá barva omítky je doplněna jen letristickou grafikou akcentující plochu nad průjezdem (4 = penzion IV) a obkladem z režného zdiva. K použití klinkerového zdiva jako poctě dobrému řemeslu dřívějších slezských stavitelů vybízí jeho přítomnost na řadě architektonicky kvalitních historických budov v Opavě. Dále je kladen důraz na použití zejména přírodních materiálů (kámen, beton, dřevo).

 

 

atelier SAKTOR