atelier SAKTOR  je architektonická kancelář, která se zabývá projektováním  staveb a interiérů,  jakož  i urbanistických celků. Zpracovává projektovou dokumentaci komplexně -  od fáze ideového návrhu (architektonické nebo urbanistické studie), přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až k realizačním projektům. Dále zpracováváme územní plány obcí a nabízíme také poradenskou a inženýrskou činnost.

Mezi klienty atelieru SAKTOR patří jak obecní úřady a státní instituce tak i soukromé firmy a osoby. Každému klientu nabízíme vysoce profesionální přístup a individuální péči.

atelier SAKTOR má za sebou urbanistické studie obytných čtvrtí, projekty komerčních a podnikatelských objektů, staveb pro kulturu, zdravotnických staveb, staveb pro bydlení i rekreaci, interiéry pro administrativu, obchod, veřejné stravování i úpravy a zařízení rodinných domů a bytů.

Architektonická kancelář vznikla roku 1991 jako vlastní firma ing. arch. Igora Saktora, od roku 1995 je registrována jako obchodní společnost s ručením omezeným s názvem atelier SAKTOR s.r.o. Vlastníkem firmy je ing. arch. Igor Saktor, autorizovaný architekt registrovaný v České komoře architektů podle zákona č. 360/1992 Sb.

atelier SAKTOR spolupracuje i s dalšími architekty a projektanty stavebních profesí.

Projekty jsou zpracovávány na počítačích za využití špičkového CAD softwaru, který umožňuje jak přípravu klasických dvourozměrných výkresů, tak i budování třírozměrných virtuálních modelů s možností realistické prezentace. Digitální zpracování výrazně urychluje komunikaci mezi projektanty i s klienty, zejména při využití elektronické pošty.

 

 

 

atelier SAKTOR