motto:
Všechna řešení jsou dost jednoduchá. Ale jsou jednoduchá teprve tehdy, až na ně přijdete.


Nejsme jen pouhými „projektanty staveb“. Snažíme se u každé jednotlivé zakázky o individuální přístup, tak aby vzniklo dílo, které vyhoví klientovým požadavkům a nárokům a zároveň se stane svébytným architektonickým počinem.
    Nespecializujeme se na jeden druh činnosti nebo jeden typ staveb, protože si myslíme, že mnohonásobným opakováním téhož nebo podobného úkolu může dojít ke stereotypům a šablonovitým „zkamenělinám“.  V architektonické tvorbě klademe důraz na přístup, který zkoumá každý úkol jako jedinečné a neopakovatelné zadání, k jehož řešení využíváme to nejúčinnější z celé palety jak historicky ověřených tak i nejprogresívnějších metod.
    Nehlásíme se k žádnému „stylu“ nebo směru, nicméně máme za to že v jednadvacátém století má mít stavitelství a architektura ryze soudobý charakter bez romantických nebo sentimentálních nánosů, které často sklouzávají do kýče.
    Někdy klientům i malinko „odmlouváme“, to však činíme proto, abychom vyprovokovali důkladnou diskusi, ve které můžeme v dialogu s klientem lépe pochopit jeho pohnutky a pomoci vytříbit podstatu úkolu a jeho řešení.

 

 

 

atelier SAKTOR